HomeNieuwsBelangrijke NIEUWE WET voor verhuurders per 1 j...

Belangrijke NIEUWE WET voor verhuurders per 1 juli 2023, NEWCURB vertelt waar je op moet letten bij de wet Goed Verhuurderschap

Belangrijke NIEUWE WET voor verhuurders per 1 juli 2023, NEWCURB vertelt waar je op moet letten bij de wet Goed Verhuurderschap

De nieuwe wet Goed verhuurderschap per 1 juli, waar moet je als verhuurder en makelaar op letten?

Vanaf 1 juli 2023 treedt de wet goed verhuurderschap in werking. Deze wet stelt landelijke normen voor verhuurders en geeft gemeenten de macht om ongewenste vormen van verhuur tegen te gaan. En is van toepassing bij het zelf verhuren van woonruimtes als eigenaar maar ook wanneer je hiervoor gebruik maakt van de diensten van een (verhuur) Makelaar. Zowel verhuurders als verhuurbemiddelaars moeten aan deze normen voldoen. Maar waar gaat het eigenlijk over? Onderstaand in de basis de uitleg van VBO huisadvocaat, mr. Johan van de Sande.

Waarom deze wet?

De wetgever heeft vastgesteld dat verhuurders op bepaalde plaatsen misbruik maken van huurders die sociaaleconomisch kwetsbaar zijn. Om dit aan te pakken, krijgen gemeenten de mogelijkheid om strengere eisen te stellen aan verhuurders in deze gebieden, en zo nodig malafide verhuurders te weren.

Wat verandert er?

Gemeenten worden verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de regels en vergunningen voor verhuurders. Ze hebben hiervoor verschillende middelen, zoals het opleggen van een hoge boete, het nemen van bestuursmaatregelen en als laatste redmiddel het overnemen van het beheer. Ook moeten gemeenten een meldpunt oprichten waar mensen anoniem en kosteloos melding kunnen maken van ongewenst gedrag van verhuurders.

De belangrijkste regels

Goed verhuurderschap houdt in:

A. Het onthouden van elke vorm van ongerechtvaardigd onderscheid, door:

 1. Het hanteren van een duidelijke en eerlijke selectieprocedure.
 2. Het gebruik van objectieve criteria bij het adverteren van de woning.
 3. Het motiveren van de keuze voor een huurder aan de afgewezen kandidaten.

B. Het onthouden van intimidatie.

C. Het niet vragen van een hogere borg dan wettelijk is bepaald.

D. Het schriftelijk vastleggen van de huurovereenkomst.

E. Het verstrekken van schriftelijke informatie aan de huurder over:

 1. De rechten en plichten met betrekking tot de woning, indien deze niet al in de huurovereenkomst staan.
 2. De regels omtrent de borg.
 3. De contactgegevens voor zaken met betrekking tot de woning.
 4. De contactgegevens van het meldpunt.
 5. De regels met betrekking tot servicekosten.

F. Het vragen van servicekosten die wettelijk zijn toegestaan.

Deze regels gelden voor verhuurders van zowel woningen als verblijfsruimtes (voor bijvoorbeeld arbeidsmigranten). De wet vereist dat verhuurders en verhuurbemiddelaars een werkwijze hebben om discriminatie te voorkomen, door het gebruik van een heldere en eerlijke selectieprocedure en door ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van deze werkwijze.

Verhuurvergunning

Een gemeente kan een verhuurvergunning instellen waarmee verhuurders verboden wordt om bepaalde soorten woningen in een aangewezen gebied te verhuren zonder vergunning van de gemeente. Het aanwijzen van een gebied moet noodzakelijk en geschikt zijn om de leefbaarheid te behouden. Alleen de verhuurder kan een dergelijke vergunning aanvragen.

Straffen bij overtredingen

Gemeenten hebben krachtige handhavingsinstrumenten tot hun beschikking. Ze kunnen boetes opleggen tot wel €90.000. Daarnaast kunnen ze een dwangsom of bestuursmaatregelen opleggen. Als een verhuurder de wet blijft overtreden, moet hij dwangsommen betalen. Het college van burgemeester en wethouders kan ook de verhuurvergunning intrekken.

Ten slotte kan de gemeente het beheer van het pand overnemen. Dit betekent dat het college of een aangewezen beheerder de verantwoordelijkheid voor het pand overneemt. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de verhuurder.

Bron: VBO

Ons DNA
 • Persoonlijke aanpak
 • Ondernemend en pro-actief
 • Professionele werkwijze
 • Hoge mate van service
 • Vernieuwende mindset

Onze standaard extra's
 • Inclusief woningfotograaf
 • Altijd een woningvideo
 • 2-talige contracten voor Expats
 • Adverteren op Funda & internationaal
 • Screening met digitale kluis

Klanten beoordeelden ons met een:

Als eerste op de hoogte van nieuw woningaanbod?
Maak een e-mail alert aan op basis van jouw zoek criteria.
E-mail Alert aanmaken