HomeVerhurenVoorkoming woondiscriminatie

Voorkoming woondiscriminatie

Bij NEWCURB streven wij ernaar om gelijke en eerlijke huisvestingsmogelijkheden te bieden aan alle individuen. Wij houden ons aan de Nederlandse wet- en regelgeving die discriminatie op basis van ras, kleur, religie, geslacht, nationaliteit, handicap, gezinsstatus of enige andere beschermde eigenschap verbiedt. Om een transparant en non-discriminatoir selectieproces te waarborgen, hebben we de volgende procedure vastgesteld:

 • Aanmeldingsproces:
  • a. Alle geïnteresseerde aanvragers worden uitgenodigd om ons standaard aanmeldingsformulier in te vullen. Dit formulier verzamelt basispersoonlijke informatie die nodig is voor het verhuurproces. Dit formulier kan zijn via de e-mail, een invulbaar pdf document of een online portaal met de mogelijkheid tot het aanmaken van een online huurdossier.
  • b. We vragen geen informatie die kan wijzen op of kan leiden tot discriminatie.
 • Selectiecriteria:
  • a. We hanteren objectieve en non-discriminatoire selectiecriteria die uniform worden toegepast op alle aanvragers. Deze criteria omvatten factoren zoals inkomensverificatie, huurgeschiedenis, kredietwaardigheid, referenties, gezinssamenstelling, volgorde van aanmelden.
  • b. De selectiecriteria worden consistent toegepast om de geschiktheid van aanvragers voor onze huurwoningen te beoordelen.
 • Documentatie:
  • a. Tijdens het aanmeldingsproces vragen we alleen documenten op die nodig zijn om de geschiktheid van een aanvrager te beoordelen, zoals een bewijs van inkomen en identificatie.
  • b. We vragen geen informatie die inbreuk kan maken op de rechten van een aanvrager of kan leiden tot discriminerende praktijken.
 • Besluitvorming:
  • a. Aanvragen worden behandeld in de volgorde van binnenkomst, en beslissingen worden uitsluitend genomen op basis van de vastgestelde selectiecriteria.
  • b. Alle aanvragers die aan de criteria voldoen, worden gelijkwaardig overwogen, en we maken geen gebruik van enige vorm van bevooroordeelde behandeling of discriminerende praktijken.
 • Communicatie:
  • a. Onze communicatie met aanvragers is professioneel en gebaseerd op informatie die relevant is voor hun aanvraagstatus.
  • b. We zorgen voor gelijke toegang tot informatie, reageren snel op vragen en zorgen voor duidelijke en consistente communicatie gedurende het gehele selectieproces.
  • c. We geven al onze medewerkers dezelfde richtlijnen mee om ervoor te zorgen dat er geen verschillen ontstaan en het beleid door de organisatie gelijk is.

Door ons te houden aan dit non-discriminatiebeleid streven we ernaar een inclusieve en gastvrije verhuuromgeving te creëren voor alle aanvragers. Mocht u vragen over onze selectieprocedure, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.