HomeVerhurenHuurder aanzeggen

Huurder aanzeggen

Verhuur je een woning tijdelijk met een huurovereenkomst voor bepaalde tijd, dan is het van belang om de huurder(s) van je woning tijdig en juist aan te zeggen. Doe je dit als verhuurder niet? Dan loopt de tijdelijke huurovereenkomst van maximaal 24 maanden door in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dat betekend dat de huurder vanaf dat moment ook huurbescherming geniet.

De huurder tijdig aanzeggen

Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd loopt van rechtswege af aan het einde van de looptijd. Toen minister Blok verantwoordelijk was voor Wonen heeft hij bewust het verplichte aanzeggen ingevoerd. Dit om te voorkomen dat een huurder voor een verassing komt te staan bij de einddatum van het tijdelijke huurcontract. 

Als verhuurder moet je de huurder uiterlijk 1 maand tot maximaal 3 maanden van te voren informeren over het aflopen van de tijdelijke huurovereenkomst, dit heet aanzeggen.

Wat zijn de vereisten voor een juiste aanzegging

Je kunt de huurder informeren over het aflopen van de huurovereenkomst, echter is het wel zaak dit op een juiste manier te doen om te voorkomen dat de aanzegging niet rechtsgeldig is. Het is onder andere van belang om op te nemen wat de exacte einddatum is, dat de woning ontruimt dient te worden en je moet kunnen aantonen dat de huurder de aanzegging heeft ontvangen. 

Aanzeggingsbrief opvragen Informatie tijdelijk verhuren