HomeNieuwsNieuwe regels voor verhuurders Vanaf 1 juli 202...

Nieuwe regels voor verhuurders Vanaf 1 juli 2023 - Wet goed verhuurderschap

Nieuwe regels voor verhuurders Vanaf 1 juli 2023 - Wet goed verhuurderschap

Vanaf 1 juli 2023 gelden er nieuwe regels voor verhuurders, genaamd de Wet goed verhuurderschap.

Hier zijn de belangrijkste punten waar je als verhuurder aan moet voldoen:

 1. Huurovereenkomst op papier: Je moet de huurovereenkomst schriftelijk vastleggen. Dit geldt alleen voor nieuwe huurovereenkomsten die worden afgesloten na de invoering van deze wet.

 2. Duidelijke informatie: Je moet de huurder schriftelijk informeren over zijn rechten en plichten met betrekking tot de gehuurde woning. Dit moet gebeuren als deze informatie niet al in de huurovereenkomst is opgenomen. Voor bestaande huurovereenkomsten moet je hieraan voldoen binnen één jaar na de invoering van de wet.

 3. Maximale waarborgsom: De waarborgsom mag niet meer dan twee keer de kale huurprijs bedragen. Na beëindiging van de huurovereenkomst moet je de waarborgsom binnen 14 dagen terugstorten aan de huurder, tenzij er schade is of er nog servicekosten moeten worden verrekend. In dat geval moet het eventuele restbedrag binnen 30 dagen aan de huurder worden terugbetaald. Je moet de huurder schriftelijk op de hoogte stellen en een specificatie verstrekken over de hoogte en de afhandeling van de waarborgsom. Ook hiervoor geldt dat je voor bestaande huurovereenkomsten binnen één jaar na de invoering van de wet moet voldoen aan deze bepaling.

 4. Meldpunt van de gemeente: Je moet schriftelijke informatie verstrekken over het meldpunt van de gemeente waar huurders terecht kunnen voor zaken met betrekking tot de gehuurde woning.

 5. Arbeidsmigranten: Als je aan arbeidsmigranten verhuurt, moet je de huurovereenkomst apart van de arbeidsovereenkomst schriftelijk vastleggen. Dit geldt alleen voor huurovereenkomsten die worden aangegaan na de invoering van de wet. Daarnaast moet je de informatie over de rechten en plichten van de huurder in een taal verstrekken die de arbeidsmigrant verkiest, tenzij er een andere taal is die hij begrijpt en waarin hij duidelijk kan communiceren. Voor huurovereenkomsten die vóór 1 juli 2023 zijn aangegaan, moet je uiterlijk op 1 oktober 2023 aan deze bepaling voldoen.

 6. Servicekosten: Als je servicekosten in rekening brengt, moet je jaarlijks een specificatie van de kosten aan de huurder verstrekken.

 7. Discriminatie voorkomen: Je moet als verhuurder, bemiddelaar of beheerder van een woning of verblijfsruimte een werkwijze hebben om discriminatie bij het toewijzen van woningen te voorkomen. Je moet een duidelijke en transparante selectieprocedure hanteren en de afwijzing van kandidaat-huurders motiveren aan degenen die zijn afgewezen. Zorg ervoor dat iedereen op de hoogte kan zijn van deze werkwijze om ongeoorloofd onderscheid tussen huurders te voorkomen.

Deze nieuwe wet geeft gemeenten ook de mogelijkheid om vergunningen voor bepaalde categorieën woningen in te voeren om de leefbaarheid in een bepaald gebied te bevorderen. Als gemeente kunnen zij voorwaarden stellen aan deze vergunning, zoals het tonen van de werkwijze en het naleven van algemene regels, het bepalen van de maximale huurprijs en huurverhoging voor gereguleerde woningen, het hebben van een onderhoudsplan en het schriftelijk vastleggen van de huurovereenkomst voordat een woning wordt verhuurd.

Houd er rekening mee dat het niet naleven van de wet boetes kan opleveren. Een gemeente kan een boete opleggen van maximaal €22.500,- voor een eerste overtreding en tot €90.000,- bij herhaalde overtredingen. In sommige gevallen kan een waarschuwing worden gegeven voordat een boete wordt opgelegd, tenzij de overtreding zo ernstig is dat directe actie nodig is.

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van deze nieuwe regels en ervoor te zorgen dat je als verhuurder aan alle vereisten voldoet.

Ons DNA
 • Persoonlijke aanpak
 • Ondernemend en pro-actief
 • Professionele werkwijze
 • Hoge mate van service
 • Vernieuwende mindset

Onze standaard extra's
 • Inclusief woningfotograaf
 • Altijd een woningvideo
 • 2-talige contracten voor Expats
 • Adverteren op Funda & internationaal
 • Screening met digitale kluis

Klanten beoordeelden ons met een:

Als eerste op de hoogte van nieuw woningaanbod?
Maak een e-mail alert aan op basis van jouw zoek criteria.
E-mail Alert aanmaken